22 lipca 2024

Unia Europejska reguluje rynek suplementów!

Produkcja suplementów i odżywek jest wciąż powracającym tematem w publicznej debacie. Dlaczego? Przede wszystkim na rynku wciąż funkcjonuje wiele preparatów, których legalność i nieszkodliwość dla ludzkiego zdrowia pozostawia wiele do życzenia.
Od 2003 roku nadzór nad tą sferą przejęła sama Unia Europejska. To jej organy ustawodawcze określają podstawowe zasady produkcji, sprzedaży i rozprowadzania takich preparatów. Komisja Europejska również szczegółowo określa skład takich preparatów. To ona udziela im certyfikacji. Ta informacja ma szczególną wartość. Sportowcy, którzy pragną zakupić wysokiej jakości suplementy i odżywki, powinni szukać producentów, którzy deklarują, iż spełniają w swojej działalności unijne standardy.
Taki nadzór szczególnie budzi uznanie w środowiskach sportowych. Jest bowiem nadzieją na to, że z biegiem czasu dojdzie do unifikacji norm związanych z produkcją suplementów, a w konsekwencji do redukcji czarnego rynku w tej sferze. Prognozuje się również, że może to zaowocować obniżką ceny takich produktów.